Welcome to Hawraman  
وه‌ش ئامایدی په‌ی یانه‌و هۆرامانی
لینکی گورانیی فونتی شیعری زؤان روچنه داستانی ئارشیؤ email Mail

پرنسیپه دیموکراتیه‌کی


بۆ په‌رله‌مانی کوردستان

 لینکی:

  هورامان نو

   بیساران

14-15

 هۆرامان ئانلاین

 

 لانیشته

 فه‌رهه‌نگ

 ئاته‌شگا

کومسـا


پرنسیپه‌ دیموکراتیه‌کی

-  هه‌م ئه‌رزی(نرخ)  ئینسانه‌کا و یه‌کسانی گردی ؤه‌راؤه‌روو قانوونیۆ.  ڕیز گرته‌ی  جه‌ مافه‌کا ئینسانی و به‌ری بیه‌ی جه‌ تاقیری .

-  مه‌ردم سالاری و مافوو ده‌نگ دای. ڕابه‌ریی سیاسی جه‌ هه‌ر کشوه‌ریؤه‌نه‌‌ جه‌ به‌ینوو ئاڵترناتیؤه‌ جیاؤازانه‌ و به‌ هورچنیای ئازاد دیاری کریو. عه‌داڵه‌ت و هورچنیه‌ی نهینی، به‌ جوریؤ که‌ گردوو شارؤه‌نده‌ باڵغا بتاؤا به‌ شه‌رایتی به‌رابه‌رۆ به‌شداری که‌را. ڕیز ئه‌ره‌نیای په‌ی ده‌نگوو به‌شی فره‌ینه‌ی.

-  ئازادی به‌یانی، ئیتڵاعاتی، سازمانی، و مه‌زهه‌بی. گرد که‌س مافوو ئانه‌یشه‌ هه‌ن که‌ سه‌رو ؤیر و نه‌زه‌ره‌و ویش باس که‌رو، بنؤیسو و ئازادانه‌ بتاؤو ئیتڵاعات گیرو و یا ؤه‌ڵا که‌روؤه‌. گرد که‌سی مافوو ئانه‌یشه‌ هه‌ن که‌ ئازادانه‌ چه‌نی که‌سانیؤته‌ری یو گیرو وبه‌ ئازادی مه‌زهه‌بوو ویش به‌رو ڕاؤه‌.

-  سیسته‌میؤی دادگایی کارا به‌ که‌ره‌سه‌و پا‌ریزنای ئازادی و مافه‌کا تاکه‌ که‌سی و ده‌ستووری ڕوشنی به‌ جوریؤ که‌ تاکه‌که‌س بتاؤو قه‌زاوه‌ت که‌رو که‌ ئایا جه‌ جم و جوڵشه‌نه‌ قانوون به‌رو ڕاؤه‌ یا نا، هه‌ر پاسه‌ ده‌ستووری روشنی سه‌روو ئانه‌یه‌ که‌  چه‌نی‌ که‌سیؤی که‌ جرم که‌رو چه‌نی به‌رخورد کریو.

هورگیریا جه‌ په‌لیانه‌و سازمانی دۆڵه‌تی جوانا سویدی

په‌لیانه‌و هۆرامانی

 

که‌سیؤ بمانو

گیڵناؤه‌ و ماچا زه‌مانه‌و ره‌زاشای دۆڵه‌ت جه‌ چند قوڵیؤه‌  هجووم مارو په‌ی سه‌روو هۆرامانوو لهونی و شونه‌و چند جه‌نگاره‌ سه‌ره‌نجام به‌ ده‌سیسه‌ نۆسوودی‌ گیرو. نۆسووده‌ چا وه‌ختا‌نه‌ یاگی ده‌سه‌ڵاتداری جافرسانی بو. به‌ گیریای نۆسوودی حاکمی هۆرامانی پاشه‌ کشی که‌را و گوزاری ئه‌سڵی مازا جیا و کیشیاؤه‌ په‌ی لاده‌گایه‌کا دۆر و به‌ری. نیروو ره‌زاشای ده‌س که‌رو به‌ یاگی وی هه‌سه‌م که‌رده‌ی و پی بونۆ  گنو جاده‌ کیشته‌ی په‌ی نۆسوودی. سه‌روو تونه‌یله‌کی ئۆلا دواوی ؤه‌روو سه‌ختی ڕاکی ماؤیؤ ماتڵیشا بو. چا نزیکانه‌ کابرێؤی ساده‌ به‌ نامی (قوربانی) به‌ قسی ده‌سه‌ڵاتی ره‌زاشایی خه‌ڵه‌تیو و  بو  به‌ چه‌م ساخوو سپاو شای. قوربانی گنو ؤه‌ڵی سه‌رؤازا و زور مارو ئۆ به‌گزادا هۆرامانی.

چی ڕه‌م و ڕومانه‌ ئۆڵغه‌فوور به‌گ (کوڕوو جافرسانی) که‌ وه‌ختوو ویش حاکموو ده‌گاو کومه‌ده‌ره‌ی بیه‌ن گلیرؤ و ده‌سیؤش مه‌ڕیو. چیروو ده‌سوو شکسته‌ به‌ندیه‌نه‌ و  جه‌ گه‌رمه‌و ئیشیه‌نه‌ ئی شیعریشه‌ په‌ی مێ و ماچو:

که‌سیؤ بمانو   وزه‌مانه‌ش پیر بو

خوژه‌و هه‌لامه‌ قوربانیش ویر بو +

جا ماچا زه‌مان ؤیه‌رو و ڕه‌زاشا جه‌ پیوه‌ن چه‌نی جه‌نگی دوه‌می جه‌هانیه‌نه‌ شار به‌ده‌ر کریو و به‌گزادی گیڵاؤه‌ و ده‌سه‌ڵات پیدا که‌راؤه‌. پاسه‌ مێ ؤه‌رۆ، قوربانی چا لا پرده‌و کوڕانه‌ بو  به‌ دامیۆ. به‌ ده‌سووروو ده‌سه‌ڵاتی وه‌ریسه‌ مارا و بینانه‌ چیروو باڵاش و  دؤه‌ سه‌روو وه‌ریسه‌کی ئیده‌س و ئۆده‌سوو روخانه‌یۆ گیرا و وه‌ش وه‌ش قوربانی مژه‌نا ئاؤه‌کیره‌‌. ته‌ماشاچییچ گرد جاریؤه‌نه‌ و به‌ کوڕ موانا: که‌سیؤ بمانو و زه‌مانه‌ش پیر بو.....

چامای سه‌روو داؤاو  ته‌ماشاچیا قوربانی ؤه‌ر مدریو.

داره‌کؤه‌

+ خوژه‌و هه‌لامه‌, گیؤاؤی خوراکیینی و پاسه‌ دیارا  ئۆلغه‌فوور به‌گ چا وه‌خته‌نه‌ ؤه‌روو فره‌ وارده‌یشا ده‌سشاؤه گله‌ییش بیینی ‌.

 
2009


ساڵه‌و پاری:   ساڵه‌و هه‌رچی زیاته‌ر وی پیس که‌رده‌ی  نیزاموو  بورژوازی  بی.  ساڵه‌و دوڕنای کارخانه‌ دارا و به‌رده‌ی قومارچیا سه‌هامی بی. ساڵه‌و ته‌رسی بی ، ته‌رسه‌و، بی نانی،  بی ئاؤی، بی مه‌سکه‌نی و  بی کاری.  به‌ جوریؤ ئه‌گه‌روو ئانه‌یه‌ ئامان ؤه‌رۆ، یو ساعبی بلو ؤه‌روو نانه‌ؤاخانه‌ی و نان نه‌ بو.، مه‌دره‌سه‌ ؤزیا بوره‌ و لوولی ئاؤیشا  نێ پوره‌ و به‌رقوو یانا نه‌یاؤو ؤه‌رۆ‌ و ماشینی  گرد چه‌قێ با و به ‌ره‌و بانکایچ هورچنیا بو. 
ساڵیؤته‌ر جه‌ ساڵا
سه‌رکیسه‌ که‌رده‌و مه‌ردمی، بی ده‌سه‌ڵاتی بی. ساڵه‌و پوزه‌ جمناییؤوو مامووته‌ سیاسیه‌کا شوره‌ؤیچ بی.‌ 
هه‌ر پاسه‌ ساڵه‌و ویژه‌ ئه‌ره‌ ئاسته‌ی و چه‌م پروونای ده‌سه‌ڵات دارا جمهووری ئیسلامی بی.  ساڵه‌و تروری بی.
 ساڵه‌و زؤانی هۆرامیچ نه‌بی.
‌خرابته‌ر جه‌ ساڵه‌و میاچه‌ما بووشیچ  به‌رشیه‌. ساڵه‌و قوندرا بی.

په‌لیانه‌و هۆرامانی