هام وه‌ڵاتیه‌ خه‌بات کارا

کوشش که‌را ڕاو ئازادی

 

به‌ داخۆ ئانا جاریوته‌ر هه‌واڵده‌ره‌کی باسوو سیاسه‌تیوی شوومی ئه‌مریکی ده‌رهه‌ق به‌ میلله‌ته‌که‌یما که‌را. ده‌نگوو باسوو پرؤژیوی به‌ نامی ته‌رحه‌و به‌یکری دنیاش گرته‌نه‌ره‌. به‌ پاو ئی ته‌رحی نریانه‌ره‌ تا ئازادی و به‌رژه‌وه‌ندیه‌کی کوردی جاریوته‌ر چیر پێ کریاوه‌. 

ئه‌مریکا زوۆن پیسه‌ ده‌سه‌ڵاتیوی ئیمپریالیستی، سه‌روو به‌رژه‌وه‌ندی کارتلا سه‌رمایه‌ی، گا پی لاره‌ و گا پۆ لاره‌، سیاسه‌ت مجؤ و به‌ ده‌سه‌ڵاتیوۆ که‌ هه‌نش، پی بار و پۆ باره‌ره‌ دنیای سه‌رخه‌ت که‌رو. چی  سه‌د ساڵه‌و دمایی کومه‌ڵگاو به‌شه‌ریه‌نه‌ که‌مته‌ر گرفتیوا که‌ ده‌سیووو ئه‌مریکایش نه‌بیه‌بؤ چه‌نه‌.

دیما که‌ تا وه‌ختیو به‌ قازانجش زانی، به‌ گرد باریوه‌ره‌ یاردی ترؤری دی ، یاردی ئیرانی دی ، سه‌دامش که‌رده‌ بی پا ده‌سه‌ڵاته‌ که‌ بی. وه‌ختیویچ  لوا سه‌روو ئانه‌یه‌‌  که ‌پاسه ‌‌ئیتر به‌ سوودش نیا، چیروو نامی دیموکراسیه‌نه‌ له‌شکه‌رکه‌شیش په‌ی که‌ردی و دێش وه‌نه‌.

چی ئاما و لوایانه‌ و جه‌ که‌له‌به‌ریوه‌نه‌ ده‌ره‌تانیو په‌ی مه‌ردموو کوردی جه‌ به‌شیو جه‌ کوردستانیه‌نه‌ کریاوه‌ و تاواش سه‌ریو به‌ر بارؤ و به‌ ئازادی نه‌فه‌سیوه‌ کیشؤ.

به‌ڵام ئیسه‌ ئانا به‌ پاو ته‌رحه‌و به‌یکری پاسه‌ دیارا که‌ دیسان جه‌ چه‌موو سیاسه‌ت مه‌دارا ئه‌مریکایه‌نه‌ قازانجوو سه‌رمایه‌ی کۆته‌بؤناوه،‌ که‌ناڵه‌و بازگه‌شت جه‌ ژستی دیموکراسیانه‌‌ی، و ئاشتۆ که‌رده‌ی کؤنه‌ دؤسا ئه‌مریکای جه‌ خاوه‌ر میانه‌نه‌.  ئۆ ئانه‌یه‌ مشؤ که‌ جه‌ژنه‌و ئاشتۆ که‌رده‌ی ڕاوه‌ بؤ و وه‌زعه‌و کوردیچ دیاریه‌ کریێ بؤ  تا کریؤ  به‌ قؤربانی  سه‌روو سفره‌و ئی جه‌ژنه‌ نا مه‌باره‌کی.

ئه‌نجمه‌نوو هۆرامانی پی جؤره‌ ته‌رحه‌و به‌یکه‌ری پیسه‌ ته‌رحه‌و سیاسه‌تیوی دژ به‌ ئازادی و به‌رژه‌وه‌ندی میلله‌توو کوردی شه‌رمه‌زار که‌رؤ، و جاریوته‌ر په‌شتیوانی ویش جه‌ داخوازه‌ دیموکراتیک و ڕه‌واکا ملله‌توو کوردی دووپات که‌رووه‌.

بژیوؤ ئازادی

به‌رپا بؤ دیمؤکراسی

 

ئه‌نجمه‌نی فه‌رهه‌نگی هۆرامانی

2006-12-12